Oceňovací báze v účetnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Franc, Patrik
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:49Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61168
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma "Oceňovací báze v účetnictví" ukazuje, že oceňování aktiv a pasiv je jednou z nejdůležitějších oblastí v účetnictví. V první části vymezuje základní druhy oceňovacích základen podle české účetní legislativy a provádí stručnou charakteristiku jednotlivých složek aktiv a pasiv. V druhé části se práce zaměřuje na konkrétní podnik, na kterém se snaží znázornit vybrané složky majetku a závazků při jejich oceňování na základě oceňovacích základen podle české účetní legislativy. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1335116 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject accounting
dc.subject assets
dc.subject valuation methods
dc.subject measurement bases
dc.subject historical cost
dc.subject assets
dc.subject valuation
dc.subject fair value
dc.subject účetnictví
dc.subject majetek
dc.subject metody oceňování
dc.subject oceňovací báze
dc.subject historická cena
dc.subject aktiva
dc.subject pasiva
dc.subject oceňování
dc.subject reálná hodnota
dc.subject liabilities
dc.title Oceňovací báze v účetnictví cze
dc.title.alternative Measurement bases in accounting eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This bachelor work on the topic "Measurement bases in Accounting," shows that the valuation of assets and liabilities is one of the most important areas of accounting. The first part defines the basic kinds of valuation bases according to Czech accounting legislation and conducted a brief characterization of the individual components of assets and liabilities. The second part focuses on a specific company, which seeks to represent the selected folder assets and liabilities in their valuation based on valuation bases according to Czech accounting legislation. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33056 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a výsledky svojí práce a odpověděl na následující otázky: Zhodnoťte oceňovací báze v daném podniku a formulujte návrhy na zlepaení. cze
dc.identifier.stag 25511 cze
dc.date.embargo 2015-08-05 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account