Aktuálnost Altmanových modelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal
dc.contributor.author Pavlíková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:48Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61166
dc.description.abstract Práce se zabývá aktuálností Altmanova Z-score a jeho aplikací na konkrétní data vybraných společností. V teoretické části je popis Z-score modelu a jeho poměrových ukazatelů. Jsou zde uvedeny všechny publikované verze modelu. V praktické části jsou vybrané verze modelu aplikovány na reálné hodnoty vybraných společností. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 536264 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bankruptcy model
dc.subject Altman
dc.subject Z-score
dc.subject bankrotní model
dc.title Aktuálnost Altmanových modelů cze
dc.title.alternative The topicality of Altman models eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the timeliness of Altman Z-score and its application to particular data of selected companies. The teoretical part describes the Z-score model and its financial ratios. This section also mentions all the published versions of the model which are applied to real values of chosen companies. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33049 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a závěry svojí práce a zodpověděl na následující otázky: Nakolik je v ČR úzká aplikace původního Altmanova modelu z roku 1968? Stručně charakterizujte nejnovějaí české a slovenské bankrotní modely, které znáte. cze
dc.identifier.stag 25303 cze
dc.date.embargo 2015-08-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account