Analýza produktivity práce ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Doubravová, Adéla
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:46Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61164
dc.description.abstract Tato práce se zabývá produktivitou práce vztaženou na pracovníka, jednotku času a mezd společnosti Synthesia, a.s. V práci jsou použity k hodnocení statistické metody. Dále práce obsahuje návrh cest zvyšování produktivity práce ve sledovaném podniku. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 1220097 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject labour productivity
dc.subject worker
dc.subject remuneration
dc.subject indicators of labour productivity
dc.subject value added
dc.subject statistical methods
dc.subject Synthesia
dc.subject produktivita práce
dc.subject dělník
dc.subject odměňování
dc.subject ukazatele produktivity práce
dc.subject přidaná hodnota
dc.subject statistické metody
dc.title Analýza produktivity práce ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Analysis of labour produktivity in chosen company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This work deals with labour productivity relative to workers, wages and unit time of the company Synthesia, a.s. The statistical methods are used in this work for assessment. The work includes a well the design of the new ways to increase of the labour produktivity in the chosen company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33046 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence
dc.description.defence Název práce: Analýza produktivity práce ve vybraném podnikuCílem práce je analýza produktivity práce ve vybraném podniku.Otázky k obhajobě: 1) Zjakého důvodu jste zvolila v druhé části bakalářské práce srovnání produktivity práce právě v SBU Nitrocelulóza a v SBU Pigmenty a barvy?, 2) Seznámila jste management společnosti se závěry vaaí BP a pokud ano - jak reagovali? cze
dc.identifier.stag 22047 cze
dc.date.embargo 2014-08-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account