Moderní trendy pro softwarově definované sítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Novotný, Radek
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:44Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61145
dc.description.abstract Práce se zabývá softwarově definovanými sítěmi. Podrobně jsou popsány principy softwarově definovaných sítí včetně jejich nejdůležitějších komponent - kontrolérů a protokolu OpenFlow. Také jsou popsány technologie použité v klasických datových centrech a možné využití SDN právě v této oblasti. V praktické části je popsán postup zprovoznění simulačního prostředí Mininet vhodného pro testování SDN. V tomto prostředí je také vytvořen ukázkový příklad využití SDN v datovém centru pro kontrolu a řízení datového toku. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 2911697 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject software defined networks eng
dc.subject controller eng
dc.subject data center eng
dc.subject softwarově definované sítě cze
dc.subject kontrolér cze
dc.subject datová centra cze
dc.subject OpenFlow cze
dc.subject OpenSDN cze
dc.title Moderní trendy pro softwarově definované sítě cze
dc.title.alternative Modern trends for software-defined networks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mařík, Ondřej cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with software defined networks. It describes in detail the principles of software defined networks, including their most important components - controllers and OpenFlow protocol. Also techniques used in conventional data centers are described and possible use of SDN in this area is explained. The practical part describes the procedure for launching the simulation environment of Mininet which is suitable for testing SDN. In Mininet is also created an example of possible usage of SDN in the data center for data flow control. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33203 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cilem diplomové práce bylo provést analýzu principů, vývoje a současného stavu oblasti softwarově definovaných sítí (SDN). Dle vedoucího práce provedl autor odpovídající simulaci chování kontroléru v prostředí Mininet. Dle oponenta jsou v práci dodrženy zásady DTP. Práce je zpracována přehledně, obsahuje všechny potřebné náležitosti a je v požadovaném rozsahu. Diplomová práce byla hodnocena komisí pro státní závěrečné zkoušky jako mimořáně vydařená a byla navržena na Studentskou cenu děkana FEI UPa dle článku 4, odstavce 1, písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Pardubice. cze
dc.identifier.stag 26518 cze
dc.date.embargo 2015-08-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account