Tvorba webových aplikací s využitím HTML5 a CSS3 se zaměřením na přehrávání videa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karták, Štěpán cze
dc.contributor.author Němec, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:36Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61139
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá možnostmi používání audio/video obsahu na webových stránkách. Dále se zabývá kompresí tohoto obsahu a jsou zde popsány používané formáty videa pro konkrétní technologie a jejich využití ve webových prohlížečích. Praktická část je zaměřena na porovnání formátů z teoretické části. Webová aplikace realizuje využití technologie WebRTC pro video-chat. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 2385179 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject HTML5 cze
dc.subject technology eng
dc.subject WebRTC eng
dc.subject container eng
dc.subject audio eng
dc.subject video eng
dc.subject technologie cze
dc.subject kontejner cze
dc.title Tvorba webových aplikací s využitím HTML5 a CSS3 se zaměřením na přehrávání videa cze
dc.title.alternative Creation of the web applications using HTML5 and CSS3 focused on the video play eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Voráček, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the possibilities of using audio/video content on the web pages. As well thesis follows up compression of this content and describes used video formats for concreet technologies and their usage at web browsers. Practical part is focused on comparation of formats from the theoretical part. Web application realizes usage of WebRTC technology for video-chat. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33202 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Diplomová práce byla zaměřena na problematiku vytváření webových aplikací obsahujících video. Vedoucí práce hodnotil vytkl studentovi opakující se chyby v textu, stejně pak dostatečně rozepsanou pasáž práce o kompresi video obsahu. Potenciál práce nebyl dle vedoucího zcela zúročen, nicméně základní cíle byly splněny. cze
dc.identifier.stag 23147 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account