Vizualizace evoluce algoritmů pracujících nad vybranými implementacemi tabulky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavička, Antonín cze
dc.contributor.author Krejčíř, Viktor
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:31Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61135
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá tématem vizualizace datových struktur a jejich příslušných algoritmů. Konkrétně se jedná o vizualizace binárního vyhledávacího stromu, AVL stromu, 2-3 stromu, quad stromu a hierarchie seznamů (skip-listu). V úvodní části práce je uveden přehled existujících řešení vizualizací. Následující teoretická část poskytuje pohled na samotné datové struktury, jejich možnosti a využití. Závěrečná praktická část popisuje podrobněji fungování jednotlivých algoritmů a způsoby jejich implementace. Výsledkem této práce jsou mimo jiné samotné vizualizace pěti datových struktur spouštěné ve webovém prohlížeči. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 2745165 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject data structures eng
dc.subject visualization eng
dc.subject JavaFX eng
dc.subject binary search tree eng
dc.subject AVL tree eng
dc.subject 2-3 tree eng
dc.subject quad-tree eng
dc.subject skip list eng
dc.subject datové struktury cze
dc.subject vizualizace cze
dc.subject JavaFX cze
dc.subject binární vyhledávací strom cze
dc.subject AVL strom cze
dc.subject 2-3 strom cze
dc.subject quad-strom cze
dc.subject hierarchie seznamů cze
dc.title Vizualizace evoluce algoritmů pracujících nad vybranými implementacemi tabulky cze
dc.title.alternative Visualization of algorithm evolution used in selected table implementations eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Novotný, Radek cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a theme of data structure visualization as well as their corresponding algorithms. Specifically the visualizations of binary search tree, AVL tree, 2-3 tree, quad tree and skip list. In the introductory part of the thesis, there is a review of an existing visualization solutions. Following theoretical part spots on data structures, their possibilities and utilization. The last, practical part, describes the processes of individual algorithms in detail with a way of their implementation. The result of this work are, inter alia, the actual visualizations of five data structures runnable in a web browser environment. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33199 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Zadaný odborný problém spočívá dle vedoucího práce v realizaci vizualizací evolucí vybraných algoritmů pracujících nad datovými strukturami: binární vyhledávací strom, AVL-strom, 2-3 strom, quad strom a skip list. Diplomant implementoval uvedené algoritmy a příslušné vizualizace a ověřoval jejich funkčnost na vybraných vzorcích dat. Dle oponenta se v práci vyskytlo několik nepřesností a práci hodnotil jako podprůměrnou. Student reagoval na dotazy a připomínky vedoucího, oponenta i členů komise. cze
dc.identifier.stag 23006 cze
dc.date.embargo 2015-08-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account