Kierkegaardův koncept lásky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hejduk, Tomáš cze
dc.contributor.author Haltmarová, Petra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:17Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61130
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na pojetí lásky u Kierkegaarda. V práci je analyzováno jeho dílo Svůdcův deník. Na základě propojení jednotlivých poznatků ze Svůdcova deníku, Kierkegaardovy filosofie a jeho života je vysvětlen autorův koncept lásky. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 1506793 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Kierkegaard eng
dc.subject love eng
dc.subject aesthetic stadium eng
dc.subject seducer eng
dc.subject láska cze
dc.subject estetické stadium cze
dc.subject svůdce cze
dc.title Kierkegaardův koncept lásky cze
dc.title.alternative Kierkegaard´s concept of love eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pacovská, Kamila cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the Kierkegaard's concept of love. The thesis analyzes his piece Svůdcův deník. On the basis of connection of particular pieces of knowledge acquired from Svůdcův deník, Kierkegaard's philosophy and his life, the thesis explains the author's concept of love. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33194 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Petra Haltmarová představila komisi Kierkegaardovu koncepci lásky, tak jak ji zpracovala na základě Svůdcova deníku. Zodpověděla otázky z posudků. cze
dc.identifier.stag 28241 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account