Plniva přírodního původu pro aplikace ve fasádních nátěrových hmotách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, David cze
dc.contributor.author Zdráhal, Jan
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:48Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61123
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na v současnosti nejpoužívanější druhy fasádních nátěrových hmot. Zabývá se jejich stručným historickým vývojem, současným složením, použitím a jejich dělením. Mezi nejrozšířenější nátěrové hmoty v současnosti patří nátěrové hmoty s akrylátovým pojivem. Dále je v práci popsán postup čištění a uprav fasády před novým nátěrem, až po samotné způsoby jeho nanášení. Hlavní těžiště celé práce je tvořeno přírodními plnivy pro fasádní nátěrové hmoty, u kterých jsou sledovány jejich vlastnosti a způsoby výroby. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 162617 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject facade paints eng
dc.subject binder eng
dc.subject fillers eng
dc.subject fasádní nátěrové hmoty cze
dc.subject plniva cze
dc.subject pojiva cze
dc.title Plniva přírodního původu pro aplikace ve fasádních nátěrových hmotách cze
dc.title.alternative Fillers of natural origin for applications in facade paints eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on currently most widely used types of facade coatings. It deals briefly with their historical evolution, a division, composition and use. Among the most common coatings nowadays we count those with an acrylic binder. The disertation also describes procedures of a proper surface cleaning and treatment before the facade paint is applied on. In the research I have further aimed my attention to currently available natural fillers for facade coatings, studied their properties and methods of a production. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37460 cze
dc.thesis.degree-program Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.description.defence Student přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 26626 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account