Antioxidanty na bázi přírodních látek pro organická pojiva nátěrových hmot

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, David cze
dc.contributor.author Janecký, Radek
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:47Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61122
dc.description.abstract V této bakalářské práci byly prostudovány principy působení antioxidantů na oxidačně zasychajících nátěrových hmotách, které zabraňují tvorbě škraloupů během skladování nátěrových hmot. Byly zjištěny vhodné látky přírodního původu, které by mohli být použíty jako antioxidanty pro nátěrové hmoty. cze
dc.format.extent 345105 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject autooxidation cze
dc.subject antioxidants cze
dc.subject nature antioxidants cze
dc.title Antioxidanty na bázi přírodních látek pro organická pojiva nátěrových hmot cze
dc.title.alternative Nature antioxidants for organic painting coats eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this work were studied principles of action of antioxidants on oxidative drying paints, which prevents oxidation of painting coats inside the packing. There were found suitable substances of natural origin, which could be used as antioxidants for paints. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence \par{Bakal{á}řsk{á} pr{á}ce obsahuje nestandardn{í} citace literatury.\par} \par{Inhibice nebo alespoň někter{é} jej{í} kroky mus{í} b{ý}t vratn{é}.\par} cze
dc.identifier.stag 26602 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account