Využití oxidu titaničitého a dalších pigmentů pro nátěry na minerální podklady se sníženými nároky na údržbu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa cze
dc.contributor.author Matoušek, Robert
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:43Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61118
dc.description.abstract Cílem této práce je charakterizovat vlastnosti nátěrových hmot určených pro aplikace na minerální podklady, se zaměřením na nátěry pro úpravu fasádních ploch a vnitřních omítek. Dále provést rozdělení fasádních nátěrů včetně charakterizace pojivých a dalších složek jako jsou plniva, pigmenty a aditiva. Dále zde je charakterizován oxid titaničitý, jako základní prvek nátěrů se sníženými nároky na údržbu a objasněn princip fotokatalýzy. cze
dc.format.extent 194227 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject facade paint cze
dc.subject pigment cze
dc.subject titanium dioxide cze
dc.title Využití oxidu titaničitého a dalších pigmentů pro nátěry na minerální podklady se sníženými nároky na údržbu cze
dc.title.alternative Utilization of titanium dioxide and other pigments for fasade paints with diminish maintenance expenses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The target of the thesis is to characterize the properties of paints and coatings designated for application on mineral surfaces with focus on coatings designed for treatment of facades and plasters. It also aims to assort the facade coatings including characterization of binder and other components - such as fillers, pigments and additives. One of the parts is focused on titanium dioxide as a basic component of coatings with reduced demands on maintenance, including clarification of photocatalysis. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů cze
dc.description.defence \par{Student přednesl v{ý}sledky sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce a zodpověděl dotazy členů komise.\par} cze
dc.identifier.stag 21365 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account