Význam a stanovení sacharidů v alkoholických kvašených nápojích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řezková, Soňa cze
dc.contributor.author Kříž, Martin
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:31Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61115
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá obsahem sacharidů v medovinách a vínech. V teoretické části jsou popsány fyzikálně-chemické vlastnosti sacharidů, jejich izolace z potravinářské matrice a stanovení pomocí chemických a instrumentálních metod. Druhá část práce zahrnuje experimentální výsledky stanovení cukrů ve vybraných vzorcích medovin a vín a jejich porovnání s literaturou. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1190126 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject saccharides cze
dc.subject wine cze
dc.subject mead cze
dc.subject determination of saccharides cze
dc.subject sacharidy cze
dc.subject víno cze
dc.subject medovina cze
dc.subject stanovení sacharidů cze
dc.title Význam a stanovení sacharidů v alkoholických kvašených nápojích cze
dc.title.alternative Importance and Determination of Carbohydrates in Alcoholic Fermented Beverages eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with content of carbohydrates in meads and wines. Theoretical part describes the physical-chemical properties of saccharides, their isolation from the food matrix and determination by chemical and instrumental methods. The second part includes the experimental results of measurement of sugars in selected samples meads and wines and compares them with the literature. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33226 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 27798 cze
dc.date.embargo 2035-07-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account