Stanovení organických kyselin v alkoholických kvašených nápojích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řezková, Soňa cze
dc.contributor.author Šebková, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:31Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61114
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá stanovením organických kyselin v alkoholických kvašených nápojích. V teoretické části jsou popsány fyzikálně-chemické vlastnosti organických kyselin, které se nacházejí v potravinách a jejich stanovení. V experimentální části byl stanoven obsah celkové kyselosti v medovinách a vínech pomocí acidobazických titrací s vizuální i potenciometrickou indikací. Kyselina vinná byla stanovena po vysrážení ethanolem a poté stanovena titračně. Ke stanovení bylo použito dvaadvacet vzorků medovin a sedm vzorků vína. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 1334754 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Organic acids cze
dc.subject mead cze
dc.subject wine cze
dc.subject tartaric acid cze
dc.subject organické kyseliny cze
dc.subject medovina cze
dc.subject víno cze
dc.subject kyselina vinná cze
dc.title Stanovení organických kyselin v alkoholických kvašených nápojích cze
dc.title.alternative Determination of Organic Acids in Alcoholic Fermented Drink eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the determination of organic acids in fermented alcoholic beverages. The first part deals with physico-chemical properties of organic acids, which are found in foods, and methods of their determination. The second part describes the experimental determination of total acidity in wine and meads, with the help of acid-base method. Tartaric acid is precipitated with ethanol in wine and then the same method is used. The twenty-two samples of mead and seven wine samples were used to be determinated. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33222 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla dotazy komise a obhájila bakalářskou práci. cze
dc.identifier.stag 27797 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account