Využití separačních technik ve stanovení chlorfenolů ve vodách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka cze
dc.contributor.author Šulc, Jakub
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:25Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61108
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá studiem analýzy chlorfenolů ve vodách pomocí separačních technik. Hlavním důvodem pro zjišťování přítomnosti chlorfenolů ve vodách je jejich negativní vliv na životní prostředí. V práci jsou diskutovány separační techniky, které se pro stanovení chlorfenolů používají, zejména chromatografické a elektromigrační. Dále je pozornost zaměřena na úpravu vzorku před samotnou analýzou, především s využitím různých typů extrakčních technik. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 986031 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject chlorophenol cze
dc.subject gas chromatography cze
dc.subject liquid chromatography cze
dc.subject electrophoresis cze
dc.subject chlorfenol cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject elektroforéza cze
dc.title Využití separačních technik ve stanovení chlorfenolů ve vodách cze
dc.title.alternative Separation Techniques in Determinations of Chlorophenols in Water eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on analysis of chlorophenols in water samples using separation techniques. The main reason to analyze chlorophenols in water samples is their negative environmental impact. The separation techniques, which are used for the analysis of chlorophenols, especially chromatographic and electromigration, are discussed in this work. Further, the attention is paid on treatment of the sample before analysis using different extraction techniques. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33212 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27787 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account