Antioxidační kapacita instantních čajů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Tomáš cze
dc.contributor.author Hainiš, Štěpán
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:19Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61101
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá antioxidační kapacitou a obsahem fenolických látek a flavonoidů instantních čajů. V teoretické části je popsána výroba čaje, složení čajového extraktu a metody stanovení antioxidační kapacity. V experimentální části byly stanoveny antioxidační kapacity metodami DPPH, ABTS a FRAP a celkový obsah fenolických látek a flavonoidů 5 vzorků instantních čajů a po jednom vzorku zeleného a černého čaje. Získané výsledky byly mezi sebou porovnány a zjištěny možné korelace s obsahem čajového extraktu a vitamínu C. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1659608 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Antioxidant capacity cze
dc.subject tea cze
dc.subject instant tea cze
dc.subject antioxidants cze
dc.subject flavonoids cze
dc.subject phenolic compounds cze
dc.subject antioxidační kapacita cze
dc.subject čaj cze
dc.subject instantní čaj cze
dc.subject antioxidanty cze
dc.subject flavonoidy cze
dc.subject fenolické látky cze
dc.title Antioxidační kapacita instantních čajů cze
dc.title.alternative Antioxidant Capacity of the Instant Teas eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with antioxidant capacity of instant tea and total content of phenolic compounds and flavonoids occuring in instant tea. Production of tea, compositions of tea extract and methods for determination of antioxidant capacity are decribed in theoretical part. The antioxidant capacities of 5 samples of instant tea and 2 samples of tea (green tea, black tea) were determined by three methods: DPPH, ABTS and FRAP. Furthermore total content of phenolic compounds and total content of flavonoids provided information on the composition of instant tea. The results were compared with each other and potential correlations with tea extract content and with vitamin C added to instant tea were investigated. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33219 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student zodpověděl dotazy komise a obhájil bakalářskou práci. cze
dc.identifier.stag 23843 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account