Vliv globalizace na selhání státu ve vybraném regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řízek, Zdeněk cze
dc.contributor.author Vomočil, Josef
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:47Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61082
dc.description.abstract Tato práce je věnována problematice vlivu globalizace na selhání státu ve vybraném regionu západní Afriky. V úvodu práce je popsána globalizace, její aspekty a historický vývoj, a současný zásah na region - ECOWAS, následuje analýza a komparace dynamického ekonomického vývoje tohoto regionu. Součástí práce bude případová studie konkrétních globalizačních tendencí, jejich ekonomický a společenský vliv. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 2201932 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject globalization cze
dc.subject state failure cze
dc.subject ECOWAS cze
dc.subject economic indicators cze
dc.subject fragile states index cze
dc.subject globalizace cze
dc.subject selhání státu cze
dc.subject ekonomické indikátory cze
dc.subject index nefunkčních států cze
dc.title Vliv globalizace na selhání státu ve vybraném regionu cze
dc.title.alternative Impact of globalization on state failure in the selected region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is devoted to the impact of globalization on state failure in a selected region of West Africa. The introduction describes the globalization of its aspects and historical development, and current impact at the region - ECOWAS, followed by analysis and comparison of the dynamic economic development of the region. Part of the work will be case studies of specific globalization trends and their economic and social impact. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33020 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student zpracoval bakalářskou práci na téma Vliv globalizace na selhání státu ve vybraném regionu. Cílem práce bylo provedení analýzy, komparace a deskripce vlivu globalizace na ekonomiky vybraného regionu, komparace dynamického ekonomického vývoje mezi státy ve vybraném regionu a způsoby řeaení dopadu globalizace. Součástí práce je případová studie konkrétních globalizačních tendencí, jejich ekonomický a společenský vliv. Po prezentaci práce student odpověděl na otázku týkající se vypovídací schopnosti zvolených ukazatelů v práci. Dále proběhla diskuze o problematice selhání státu. Dalaí otázky se týkaly čerpání dat v práci a informací o grafu magického čtyřúhelníku, který byl uveden v práci. cze
dc.identifier.stag 26008 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account