Analýza vývoje zadluženosti českých domácností v komparaci s vybranou zemí EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Liběna cze
dc.contributor.author Švorcová, Nikola
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:43Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61078
dc.description.abstract Tato práce klasifikuje finanční úvěrové produkty poskytované bankami a nebankovním institucemi. V teoretické části poskytuje přehled o vývoji zadluženosti domácností v České republice a vývoji zadluženosti slovenských domácností. Zjištěné údaje slouží pro následující komparaci dle vybraných ukazatelů. Cílem je analyzovat vývoj a příčiny rostoucího zadlužení domácností v České republice a ve zvolené zemi Evropské unie. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 3328443 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject indebtedness cze
dc.subject households cze
dc.subject banks cze
dc.subject debts cze
dc.subject loans cze
dc.subject financial products cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject domácnosti cze
dc.subject banky cze
dc.subject dluhy cze
dc.subject úvěry cze
dc.subject finanční produkty cze
dc.title Analýza vývoje zadluženosti českých domácností v komparaci s vybranou zemí EU cze
dc.title.alternative Analysis of the evolution of household debts in Czech Republic and comparison with selected EU country eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis classifies financial loan products which are offered by banks and non-banking institutions. The theoretical part shows the development of household debt in the Czech Republic and the development of household debt in Slovakia republic. Collected data are used for comparison of chosen indicators. The aim of this thesis is to analyze the development and causes of growing indebtedness of households in the Czech Republic and of households in selected country of European Union. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33023 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Analýza vývoje zadluženosti českých domácností v komparaci s vybranou zemí v EU. Cílem práce bylo charakterizovat úvěrové produkty, které nabízí bankovní a nebankovní instituce. Zároveň byla provedena analýza zadlužení domácností v ČR a na Slovensku. Po prezentaci práce studentka odpověděla na otázku: Co znamená RPSN a z jakého důvodu musí bankovní a nebankovní instituce uvádět u spotřebitelských úvěru RPSN? cze
dc.identifier.stag 25944 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account