Současná situace a nové výzvy v analytice životního prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fischer, Jan cze
dc.contributor.author Landsmanová, Monika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:31Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61074
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou znečištění životního prostředí tzv. ,,novými" kontaminanty. Tyto kontaminanty jsou charakteristické neustálým přísunem do životního prostředí. V práci jsou postupně popsány jednotlivé skupiny, jako jsou tenzidy, hormonální antikoncepce a léčiva. Cílem bakalářské práce bylo u jednotlivých skupin kontaminantů popsat vhodné analytické metody k jejich detekci. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 1843968 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject emerging contaminants cze
dc.subject surfactants cze
dc.subject hormonal contraceptives cze
dc.subject pharmaceuticals cze
dc.subject nové kontaminanty cze
dc.subject tenzidy cze
dc.subject hormonální antikoncepce cze
dc.subject léčiva cze
dc.title Současná situace a nové výzvy v analytice životního prostředí cze
dc.title.alternative Present State and New Chalenges in Envirinmental Analysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the problems of environmental pollution so-called: emerging contaminants. These contaminants are characterized by a constant inflow into the environment. The thesis describes particular groups, such as surfactants, hormonal contraception and drugs. The aim of this thesis was description of appropriate analytical methods for their detection in environment. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32806 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka přednesla a úspěaně obhájila svou bakalářskou práci cze
dc.identifier.stag 27845 cze
dc.date.embargo 2035-07-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account