Syntéza a charakterizace cytostaticky aktivních kationtových vanadocenových komplexů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Jaromír cze
dc.contributor.author Machálková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:29Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61072
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o přípravě kationtových vanadocenových a 1,1´-dimethylvanadocenových komplexů s N,N-stabilizujícími ligandy a jejich charakterizaci analytickými a spektroskopickými metodami. Jejich příprava spočívá ve dvou navazujících reakčních krocích. Reakcí Cp2VCl2 (1a) resp. (MeCp)2VCl2 (1b) s AgOTf, vzniká reaktivní intermediát Cp2V(OTf)2 (2a) resp. (MeCp)2V(OTf)2 (2b), který následně reaguje s N,N-chelátujícími ligandy. Touto reakční cestou byly připraveny komplexy [Cp2V(BIAN)][OTf]2 (3a), [(MeCp)2V(BIAN)][OTf]2 (3b), [Cp2V(4-MeO-BIAN)][OTf]2 (4a), [(MeCp)2V(4-MeO-BIAN)][OTf]2 (4b), [Cp2V(pyma)][OTf]2 (5a), [(MeCp)2V(pyma)][OTf]2 (5b), [Cp2V(dppz)][OTf]2 (6a), [(Me2Cp)2V(dppz)][OTf]2 (6b), [Cp2V(bda)][OTf]2 (7a), [(MeCp)2V(bda)][OTf]2 (7b). Izolované produkty byly charakterizovány pomocí hmotnostní spektrometrie, IR a EPR spektroskopie. U komplexů [Cp2V(4-MeO-BIAN)][OTf]2 (4a) a [(Me2Cp)2V(dppz)][OTf]2 (6b) byly navržené struktury potvrzeny RTG analýzou. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1384578 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject bent metallocenes cze
dc.subject vanadocene complexes cze
dc.subject 1,1'-dimethylvanadocene complexes cze
dc.subject stability of complexes cze
dc.subject chelating ligands cze
dc.subject lomené metalloceny cze
dc.subject vanadocenové komplexy cze
dc.subject 1,1´-dimethylvanadocenové komplexy cze
dc.subject stabilita komplexů cze
dc.subject chelátující ligandy cze
dc.title Syntéza a charakterizace cytostaticky aktivních kationtových vanadocenových komplexů cze
dc.title.alternative Syntheses and Characterization of Cytostatic Active Cationic Vanadocene Complexes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis has been focused on synthesis of cationic vanadocene and 1,1´-dimethylvanadocene complexes with N,N-stabilizing ligands and their characterization using analytical and spectroscopic methods. Their synthesis involves two reaction steps: reaction of Cp2VCl2 (1a) resp. (MeCp)2VCl2 (1b) with AgOTf, gives reactive intermediate Cp2V(OTf)2 (2a) resp. (MeCp)2V(OTf)2 (2b), which subsequently react with N,N-chelating ligands. Complexes: [Cp2V(BIAN)][OTf]2 (3a), [(MeCp)2V(BIAN)][OTf]2 (3b), [Cp2V(4-MeO-BIAN)][OTf]2 (4a), [(MeCp)2V(4-MeO-BIAN)][OTf]2 (4b), [Cp2V(pyma)][OTf]2 (5a), [(MeCp)2V(pyma)][OTf]2 (5b), [Cp2V(dppz)][OTf]2 (6a), [(Me2Cp)2V(dppz)][OTf]2 (6b), [Cp2V(bda)][OTf]2 (7a), [(MeCp)2V(bda)][OTf]2 (7b) were prepared by this reaction route. The isolated products were characterized by mass spectrometry, IR and EPR spectroscopy. The proposed structure of complexes [Cp2V(4-MeO-BIAN)][OTf]2 (4a) and [(Me2Cp)2V(dppz)][OTf]2 (6b) were confirmed by X-ray analysis. Keywords: bent metallocenes, vanadocene complexes, 1,1'-dimethylvanadocene complexes, stability of complexes, chelating ligands eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32808 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a úspěaně zodpověděla dotazy komise  cze
dc.identifier.stag 27796 cze
dc.date.embargo 2035-07-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account