Onemocnění jater a jejich léčba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra cze
dc.contributor.advisor Eisner, Aleš cze
dc.contributor.author Peterka, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:29Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61071
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá jaterními nemocemi a současnými trendy v jejich léčbě. V první části bakalářské práce je popsaná anatomie, funkce jater a využívané vyšetřovací metody. Druhá část je zaměřena na konkrétní jaterní onemocnění a nejnovější metody používané při jejich léčbě. cze
dc.format
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1559687 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject liver cze
dc.subject hepatitis cze
dc.subject Wilson´s disease cze
dc.subject hemochromatosis cze
dc.subject fatty liver cze
dc.subject cirrhosis cze
dc.subject játra cze
dc.subject hepatitida cze
dc.subject wilsonova choroba cze
dc.subject hematochromatóza cze
dc.subject steatóza cze
dc.subject cirhóza cze
dc.title Onemocnění jater a jejich léčba cze
dc.title.alternative Liver Diseases and Their Treatment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis deals with liver diseases and current trends in their treatment. The first part of the thesis describes anatomy, liver function and used methods of examination. The second part focuses on specific liver's diseases and the modern methods used in their treatment. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32791 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce a úspěaně zodpověděl dotazy komise cze
dc.identifier.stag 27583 cze
dc.date.embargo 2035-07-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account