Příprava a katalytické vlastnosti 5-isopropyl-5-methyl-2-(imidazol-2-yl)-imidazolidin-4-onu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drabina, Pavel cze
dc.contributor.author Paloušová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:27Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61070
dc.description.abstract V rámci bakalářské práce byl připraven a charakterizován (2R,5S)- (1a) a (2S,5S)-5-isopropyl-5-methyl-2-(imidazol-2-yl)imidazolidin-4-on (1b). Separace těchto diastereoizomerů byla provedena chromatograficky. Komplexy sloučenin 1a resp. 1b s octanem měďnatým byly studovány jako enantioselektivní katalyzátory asymetrické Henryho reakce šesti substituovaných aldehydů s nitromethanem. Bylo zjištěno, že tyto komplexy vykazují srovnatelnou enantioselektivitu při Henryho reakci jako analogické měďnaté komplexy 2-(pyridin-2-yl)imidazolidin-4-onových derivátů (~ 90 % ee). Dále byl syntetizován 1-benzylimidazol-2-karbaldehyd (2) a 1-allylimidazol-2-karbaldehyd (4). Jejich kondenzací s (S)-2-amino-2,3-dimethylbutanamidem byly připraveny příslušné 2-(imidazol-2-yl)imidazolidin-4-onové deriváty 3a-b resp. 5a-b. Chromatografická separace jednotlivých diastereoizomerů 3a a 3b resp. 5a a 5b se nezdařila. cze
dc.format.extent 2502633 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Imidazolidine-4-one derivatives cze
dc.subject Henry reaction cze
dc.subject Imidazole-2-carbaldehyde cze
dc.subject Enantioselective catalysis cze
dc.subject imidazolidin-4-onové deriváty cze
dc.subject Henryho reakce cze
dc.subject imidazol-2-karbaldehyd cze
dc.subject enantioselektivní katalýza cze
dc.title Příprava a katalytické vlastnosti 5-isopropyl-5-methyl-2-(imidazol-2-yl)-imidazolidin-4-onu cze
dc.title.alternative Synthesis and Catalytic Activity of 5-Isopropyl-5-methyl-2-(imidazol-2-yl)imidazolidin-4-one eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work describes preparation and characterization of (2R,5S)- (1a) and (2S,5S)-5-isopropyl-5-methyl-2-(imidazole-2-yl)imidazolidine-4-one (1b). These diastereomers were separated by means of column chromatography. The complexes of 1a resp. 1b with copper(II) acetate were studied as the enantioselective catalysts for asymmetric Henry reaction of six substituted aldehydes with nitromethane. It was found, that enantioselectivity of these complexes in Henry reaction is comparable with those analogous copper(II) complexes of -(pyridine-2-yl)imidazolidine-4-one derivatives (~ 90 % ee). Furthermore, benzylimidazole-2-carbaldehyde (2) and 1-allylimidazole-2-carbaldehyde (4) were synthetized. Subsequently condensation of aldehydes 2 resp. 4 with (S)-2-amino-2,3-dimethylbutanamide afforded corresponding 2-(imidazole-2-yl)imidazolidine-4-one derivatives 3a-b and 5a-b respectively. Unfortunately, the chromatographic separations of single diastereomers 3a and 3b resp. 5a and 5b were unsuccessful. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32811 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k dotazům. cze
dc.identifier.stag 27469 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account