Racemizace při syntéze vybraných salicylamidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Imramovský, Aleš cze
dc.contributor.author Fiedlerová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:14Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61055
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá cílenou syntézou a ověřením možnosti racemizace při syntéze zvolených opticky aktivních 2-hydroxy-N-[1-oxo-1-(fenylamino)alkan-2-yl]benzamidů. Jsou zde uvedeny pojmy související s možnostmi zjištění racemizace v organických sloučeninách i její ovlivnění v průběhu organických reakcí. Experimentální část práce je věnována popisu vlivu různých reakčních podmínek na racemizaci v syntéze zvolené cílové molekuly. Optická otáčivost všech meziproduktů a cílových látek je změřena a porovnána. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1792028 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Chirality cze
dc.subject racemisation cze
dc.subject 2-hydroxy-N-[1-oxo-1-(phenylamino)alkane-2-yl]benzamides cze
dc.subject chiralita cze
dc.subject racemizace cze
dc.subject 2-hydroxy-N-[1-oxo-1-(fenylamino)alkane-2-yl]benzamidy cze
dc.title Racemizace při syntéze vybraných salicylamidů cze
dc.title.alternative Racemisation During Synthesis of Selected Salicylamides eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is aimed on target synthesis and verification of potential racemisation of chosen 2-hydroxy-N-[1-oxo-1-(phenylamino)alkane-2-yl]benzamides. Terms and basic presumptions related to the topic of racemisation of organic compounds and the detection are mentioned and explained. Also the possibilities of influencing and avoiding the racemisation during reaction is described. The experimental part of this work describes the influence of different reaction conditions on racemisation during synthesis of target compound. The optical rotation of all intermediates and target compounds is measured and compared. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32801 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k dotazům. cze
dc.identifier.stag 23685 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account