Syntéza a charakterizace vybraných enaminolaktonů jakožto možných prekurzorů derivátů virantmycinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimůnek, Petr cze
dc.contributor.author Jelínková, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:13Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61053
dc.description.abstract Předkládaná rešerše se zabývá vlastnostmi a syntézou virantmycinu. Tato látka se používá jako antitumorikum a antibiotikum. V experimentální části práce je vypracována syntéza enaminolaktonů, které jsou potenciálními prekurzory virantmycinu. Meziprodukty a výsledné produkty byly ověřeny nukleární magnetickou rezonancí a HRMS. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 1413046 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Virantmycin cze
dc.subject tetrahydroquinoline cze
dc.subject Streptomyces nitrosporeus cze
dc.subject antitumoric cze
dc.subject antibiotic cze
dc.subject antifungal activity cze
dc.subject enaminones cze
dc.subject tetrahydrochinolin cze
dc.subject antitumorikum cze
dc.subject antibiotikum cze
dc.subject antifungální aktivita cze
dc.subject enaminony cze
dc.title Syntéza a charakterizace vybraných enaminolaktonů jakožto možných prekurzorů derivátů virantmycinu cze
dc.title.alternative The Synthesis and Characterization of the Selected Enaminolactones as Possible Precursors of Virantmycine Derivatives eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bibliographic search deals with the properties and synthesis of virantmycin. This substance is used as antitumoric and antibiotic. The synthesis of selected enaminolactones, as potential precursors of virantmycin, is elaborated in the experimental part. The intermediates and the final products of the reactions were verified by nuclear magnetic rezonance and HRMS. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32803 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k dotazům. cze
dc.identifier.stag 23682 cze
dc.date.embargo 2035-07-10 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account