Stanovení těkavých organických látek v alkoholických nápojích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisner, Aleš cze
dc.contributor.author Pups, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:11Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61051
dc.description.abstract Práce je v prvém kroku věnována stručnému popisu alkoholických nápojů, jejich klasifikaci a přiblížení každého alkoholického nápoje zvlášť z hlediska výroby, použití a účinku na lidské zdraví. Na tyto alkoholické nápoje jsou poté aplikovány analytické metody, které mají stanovit obsah těkavých organických látek, které jsou nositelé typických vlastností nápojů, jako je například chuť, aroma. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 1169248 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject determinations cze
dc.subject volatiles cze
dc.subject organic compounds cze
dc.subject alcoholic beverages cze
dc.subject těkavé látky cze
dc.subject organické látky cze
dc.subject stanovení cze
dc.subject alkoholické nápoje cze
dc.title Stanovení těkavých organických látek v alkoholických nápojích cze
dc.title.alternative Determination of Volatile Organic Compounds in Alcoholic Beverages eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is the first step devoted to a brief description of alcoholic beverages, their classification and approach each of them separately from the production, use, effect on human health. These alcoholic beverages are then applied analytical methods to determine the content of volatile organic compounds which are carriers of typical characteristics of beverages such as flavor, aroma. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32793 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Student přednesl a úspěaně obhájil svou bakalářskou práci cze
dc.identifier.stag 20624 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account