Kredibilní bayesovské odhady netto pojistného

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera cze
dc.contributor.author Plecháčová, Valentýna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:00Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61048
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá využitím bayesovských odhadů při stanovení kredibilního netto pojistného v neživotních pojišťovnách. Hlavní důraz je kladen na model normální/normální. Dále se práce zaměřuje na Bühlmannův model a Bühlmann-Straubův model. Každý zmíněný model je aplikován při využití reálných dat z vybraných pojišťoven, které poskytují pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel na českém pojistném trhu. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1740484 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Bayesian estimation cze
dc.subject credibility theory cze
dc.subject model normal/normal Bühlmannův model credibility cze
dc.subject Bühlmann-Straub credibility model cze
dc.subject Bayesovské odhady cze
dc.subject teorie kredibility cze
dc.subject model normální/normální cze
dc.subject Bühlmannův model kredibility cze
dc.subject Bühlmann-Straub model kredibility cze
dc.title Kredibilní bayesovské odhady netto pojistného cze
dc.title.alternative Bayesian credible estimates of net premium eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jindrová, Pavla cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with using of Bayes estimates in determination of the credible net premium in non-life insurance companies. The main emphasis is put to the model normal / normal. Further the thesis focuses on the Bühlmannův model and the Bühlmann-Straub model. Each mentioned model is applied based on real data from the selected insurance companies that provide motor third-party liability insurance on the Czech insurance market. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32954 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Otázka č.1: Jaké jsou podle Vás hlavní přednosti využití modelů kredibility při stanovení netto pojistného ve srovnání s jinými metodami, např. využitím modelu kolektivního rizika?Otázka č.2: V DP jsou na reálných datech užity pro výpočet odhadů kredibilního pojistného použity modely EBCT1 a EBCT2. Porovnejte výsledky získané těmito modely. cze
dc.identifier.stag 26283 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account