Dluhopis - konzervativní forma investice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gogola, Ján cze
dc.contributor.author Kuchyňová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:59Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61047
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou dluhopisů z pohledu jejich konzervativní formy investice. V první části jsou nejprve vysvětleny základní pojmy spojené s kapitálovým trhem a s dluhopisy. Další část se zaměřuje na obecnou charakteristiku dluhopisu, která shrnuje základní metody ohodnocování dluhopisů. Dále je podrobně popsán vztah mezi dluhopisovým trhem a technickými rezervami. Poslední část práce se věnuje spořícím státním dluhopisům, které byly propagovány jako konzervativní forma investice. Jedním z dílčích cílů práce je porovnat právě tyto spořící státní dluhopisy z hlediska jednotlivých emisí a jejich výnosnosti. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1981537 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject bonds cze
dc.subject yield to maturity cze
dc.subject yield curve cze
dc.subject duration cze
dc.subject technical reserves cze
dc.subject saving governmental bonds cze
dc.subject dluhopisy cze
dc.subject výnosnost do splatnosti cze
dc.subject výnosová křivka cze
dc.subject durace cze
dc.subject technické rezervy cze
dc.subject spořící státní dluhopisy cze
dc.title Dluhopis - konzervativní forma investice cze
dc.title.alternative Bonds - a Conservative Form of Investment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zapletal, David cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Goal of this thesis is an analysis of bonds as a conservative form of investment. The First part explains definitions connected with capital market and bonds specifically. The Next part specifies characteristics of bonds including their valuation. Following is the relationship between bond market and technical reserves of Insurance companies. The last part is focusing on governmental saving bonds which have been advertised as conservative form of investment. One of the goals is to compare those specific bonds and their particular emissions and their earnings in the conclusion of the thesis. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32951 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Otázka č.1: Vysvětlete pojem durace.Otázka č.2: Jak přistupují k emitování spořících státních dluhopisů okolní evropské státy. cze
dc.identifier.stag 26278 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account