Možnosti řízení pojistně-technických rizik pojišťoven

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan cze
dc.contributor.author Myšáková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:57Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61044
dc.description.abstract Diplomová práce zachycuje charakteristiku a možnosti řízení pojistně-technického rizika. Podrobně vymezuje základní pojmy, které se týkají pojištění jako takového a pojistně-technického rizika, a uvádí některé možnosti řízení tohoto rizika. Mezi tyto možnosti mimo jiné patří metody výpočtů pojistného a metody stanovení rezerv, které pak poslouží pojišťovnám k předcházení nebo alespoň k zmírnění dopadů realizace pojistně-technického rizika. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1516923 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject insurance companies cze
dc.subject risk cze
dc.subject insurance-technical risk cze
dc.subject risk management cze
dc.subject pojišťovny cze
dc.subject rizika cze
dc.subject pojistně-technická rizika cze
dc.subject řízení rizik cze
dc.title Možnosti řízení pojistně-technických rizik pojišťoven cze
dc.title.alternative Management options of insurance companies insurance - technical risks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pacáková, Viera cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis shows the characteristics and possibilities for managing of insurance - technical risks. It defines in detail the basic concepts relating to the insurance itself and of insurance - technical risks, and presents some options for management of this risk. These options also include the method of calculation of insurance and the methods for determining reserves that insurance companies could use to prevent or at least mitigate the effects of the implementation of insurance - technical risks. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32953 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Otázka č.1: Zdůvodněte svoje tvrzení na str. 31, řádek 1, že Typickou akodní tabulkou je tzv.<br>úmrtnostní tabulka''.Otázka č.2: Uveďte na správnou míru vztah mezi netto, rizikovým a brutto pojistným. Otázka č.3: Na str. 44 uvádíte tři rozdělení pojistných plnění, exponenciální, Paretovo a<br>Weibullovo a v posledním odstavci části 5.2.2 píaete, že Weibullovo rozdělení je<br>z těchto tří rozdělení zřejmě nejlepaí''. Zdůvodněte toto svoje tvrzení. cze
dc.identifier.stag 26255 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account