Inovační procesy v pojistné praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Popek, Karel
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:55Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61042
dc.description.abstract Diplomová práce nazvaná "Inovační procesy v pojistné praxi" se zabývá problematikou úzce spjatou s managementem inovací - vysvětlením pojmu inovace, ujasnění významných souvislostí, ale především směru a tendencí inovační politiky v pojišťovnictví. Práce se skládá ze tří charakterově odlišných částí. První se zabývá teoretickým náhledem na uvedené téma. Druhá část podrobně vysvětluje okruhy související s tématem, popisuje různé inovační trendy a možnosti využití moderních technologií v komunikaci a distribuci. Třetí část obsahuje výsledky analýzy zaměřené na využívání moderních technologií v pojišťovnictví. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 5120684 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject insurance cze
dc.subject innovation cze
dc.subject financial literacy cze
dc.subject modern technologies cze
dc.subject pojištění cze
dc.subject inovace cze
dc.subject finanční gramotnost cze
dc.subject moderní technologie cze
dc.title Inovační procesy v pojistné praxi cze
dc.title.alternative Innovative Processes in the Insurance Sphere eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zapletal, David cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis called "Innovation Processes in the Insurance Sphere "characterizes and defines problematics in innovation management. It explains terms and clarifies the important circumstances, but mainly it deals with the innovation management policy in insurance. The paper is comprised of three different parts. The first one involves the theoretical insight of the topic, the second part explains and shows the different policies and strategies of innovation processes and possibilities of using modern technologies in communication and distribution. The results of the analysis concentrating on the using of modern technologies in insurance sphere are contained in the third part of the work. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32058 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Jonášová: Formální připomínka k úpravě grafů ? hezké, ale nečitelné. Máchová: Proč vítězí telefonické nahlašování PU? Jírava: Kladně hodnotí analýzu sociálních sítí. Méně kladně však užití hodnot pro FB u nadnárodních společností (numerické údaje). Zdá se, že někde došlo k chybě. Je to pak použito i dále v hodnocení. Pacáková: Špatné uvedení zdroje: Zdoj je FB, nikoliv vlastní zpracování. cze
dc.identifier.stag 22800 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account