Regionální dopady transformace českého průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volejníková, Jolana cze
dc.contributor.author Dušková, Radka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:30Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61033
dc.description.abstract Tato práce se zabývá transformací českého průmyslu s důrazem na zpracovatelský průmysl ve vybraných regionech. První část definuje pojmy spojené s transformací, následně stručně popisuje výběr transformační strategie pro Československo a charakterizuje výchozí podmínky ekonomiky a její postupnou přeměnu. Další část se týká transformace českého průmyslu se zaměřením na zpracovatelský průmysl v průmyslových oblastech v Čechách a na Moravě. Závěr práce je zaměřen na vývoj textilního průmyslu ve východních Čechách a hodnotí také dopady jeho útlumu. cze
dc.format 124 s. cze
dc.format.extent 2104164 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject transformation cze
dc.subject privatisation cze
dc.subject restructuring cze
dc.subject industry cze
dc.subject manufacturing industry cze
dc.subject textile industry cze
dc.subject transformace cze
dc.subject privatizace cze
dc.subject restrukturalizace cze
dc.subject průmysl cze
dc.subject zpracovatelský průmysl cze
dc.subject textilní průmysl cze
dc.title Regionální dopady transformace českého průmyslu cze
dc.title.alternative Regional consequences of the Czech industry transformation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Liběna cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the transformation of the czech industry, emphasising the manufacturing industry in selected regions. The first part defines terms associated with the transformation, then briefly describes the selection of the best strategy of the transformation for Czechoslovakia and describes the initial conditions of the economy and its gradual transformation. Next part relates to the transformation of czech industry, with a focus on the manufacturing industry in the industrial regions of Bohemia and Moravia. Finally, the work is focused on the development of the textile industry in East Bohemia, and also evaluates the impact of the downturn. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33004 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací s názvem Regionální dopady transformace českého průmyslu. Cílem práce bylo analyzovat ekonomické a společenské aspekty transformace českého průmyslu po roce 1989. Zhodnotit ekonomické efekty této transformace ve východočeském regionu. Studentce byly komisí položeny následující otázky: Jaké klíčové skutečnosti jsou podle Vaaeho názoru rozhodující pro stabilizaci či dalaí rozvoj tradičního textilního průmyslu v České republice? V závěru práce diplomantka zmiňuje, že větaina průmyslových podniků proala privatizací a následnou restrukturalizací ne vždy s úspěchem. Co bylo příčinou toho, že část podniků se úspěaně transformovala a část nikoli? cze
dc.identifier.stag 26564 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account