Analýza zadluženosti ve vybraném kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika cze
dc.contributor.author Pultarová, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:25Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61029
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována analýze jednotlivých vybraných obcí z hlediska jejich zadluženosti ve vybraném kraji. Nejdříve je věnována pozornost charakteristice veřejné správy, územní samosprávy a obcím. Součástí charakteristiky obcí je jejich působnost, orgány a rozpočet. Další kapitola je věnována metodám hodnocení zadluženosti obcí, a s ní spojené nástroje řešení zadluženosti a nástroje omezující zadluženost. Následně dojde k analýze jednotlivých vybraných zadlužených obcí ve vybraném kraji. Dále jsou navrhnuty způsoby pro regulaci zadlužení analyzovaných obcí. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1772844 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject územní samospráva cze
dc.subject obce cze
dc.subject zadluženost cze
dc.subject nástroje zadluženosti cze
dc.subject regulace zadluženosti cze
dc.subject dluhová služby cze
dc.subject public administration eng
dc.subject local government eng
dc.subject municipalities eng
dc.subject debt eng
dc.subject debt instruments eng
dc.subject debt regulation eng
dc.subject debt service eng
dc.title Analýza zadluženosti ve vybraném kraji cze
dc.title.alternative Analysis of debt in selected region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to the analysis of each selected municipalities in terms of their indebtedness in the selected region. First, attention is paid to the characteristics of public administration, local government and communities. Part of the characteristics of communities, their powers, authorities and budget. Another chapter is devoted to methods of evaluation of municipal debt, and related tools and solutions to debt instruments limiting debt. Subsequently, there is an analysis of each selected indebted municipalities in the selected region. The following are suggested ways to regulate debt analyzed municipalities. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33008 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Jaká pro a proti lze zmínit při hledání odpovědí na otázku, zda se má stát zabývat zadlužeností územně samosprávných celků? Krátce pohovořte o nástrojích regulace zadluženosti, které Vámi zvolené obce Pardubického kraje využívají za účelem regulace zadluženosti. Jaká je podle Vámi provedené analýzy účinnost těchto nástrojů ve zmíněných obcích?Název práce se neshoduje s obsahem práce a nebyla dodržena osnova. Jaká je tedy zadluženost Pardubického kraje? cze
dc.identifier.stag 26410 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account