Kybernetická trestná činnost a její ekonomické aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řízek, Zdeněk cze
dc.contributor.author Sochor, Jaroslav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:17Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61025
dc.description.abstract Kybernetická trestná činnost se stále vyvíjí a zdokonaluje úměrně k tomu, jak se vyvíjí informační technologie. V dnešní době není počítačová kriminalita pouze záležitostí jednotlivých států, protože pro tuto trestnou činnost neexistují hranice. Na to se snaží reagovat mezinárodní legislativa. Způsobené škody a ekonomické dopady se dají pouze odhadovat. V České republice nejvíce škod způsobují kybernetické podvody. Důležité je, aby se o tomto problému zvyšovalo povědomí a nebyl podceňován. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 2029755 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cybercrime cze
dc.subject criminal activity cze
dc.subject attacks cze
dc.subject hackers cze
dc.subject costs cze
dc.subject kybernetická kriminalita cze
dc.subject trestná činnost cze
dc.subject útoky cze
dc.subject hackeři cze
dc.subject trestní zákoník cze
dc.subject náklady cze
dc.title Kybernetická trestná činnost a její ekonomické aspekty cze
dc.title.alternative Cybercrime and its economic aspects eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šmíd, Martin cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Cybercrime is still being developed and perfected in proportion to how information technology develops. Nowadays cybercrime is not merely a matter for individual states because there are no boundaries for this crime. It seeks to reacts international legislation. Damages and economic impacts can only be estimated. In the Czech Republic the most damage are caused by cyber frauds. It is important that the increased awareness of the problem and not underestimated. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33006 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student zpracoval diplomovou práci na téma Kybernetická trestná činnost a její ekonomické aspekty. Cílem práce bylo vymezení kybernetické trestné činnosti podle platného (a účinného) znění zákona a její vliv na ekonomiku. Součástí práce budou konkrétní případové studie, jejich deskripce, analýza a komparace s podobnou kybernetickou trestnou činností, jejich vlivem na ekonomiku. Student po prezentaci práce odpověděl na otázky:Protiprávní jednání v kyberprostoru nemusí mít pouze veřejnoprávní (trestněprávní) následky? Jaký postup přichází v úvahu pro poakozeného podle nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.), ať už v oblasti majetkové nebo nemajetkové újmy?Jaké jsou ekonomické aspekty kybernetické trestné činnosti? cze
dc.identifier.stag 26009 cze
dc.date.embargo 2015-07-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account