Výkonnost a efektivnost bankovního sektoru v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Liběna cze
dc.contributor.author Bartošová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:11Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61019
dc.description.abstract Diplomová práce "Výkonnost a efektivnost bankovního sektoru v České republice" se zaměřuje na hodnocení výkonnosti a efektivnosti českého bankovního sektoru jako celku. V první části přibližuje pojmy výkonnost a efektivnost a definuje ukazatele využívané pro jejich hodnocení. Následně je provedena samotná analýza s využitím vybraných ukazatelů z oblasti struktury majetku a zdrojů, likvidity a rentability. Byla provedena komparace českého bankovního sektoru a vybraných bankovních sektoru v zahraničí. Zároveň byla provedena predikce dalšího vývoje. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 1459747 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bank sector eng
dc.subject performance eng
dc.subject effectiveness eng
dc.subject future development prediction eng
dc.subject bankovní sektor cze
dc.subject výkonnost cze
dc.subject efektivnost cze
dc.subject predikce budoucího vývoje cze
dc.title Výkonnost a efektivnost bankovního sektoru v České republice cze
dc.title.alternative Performance and efficiency of the banking sector in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhartová, Veronika cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theses entitled "Performance and effectiveness of the bank sector in the Czech Republic" deals with the evaluation of the performance and effectiveness of the Cezch bank sector as a whole. In its first part, the theses introduces and explains the terms "performance" and "effectiveness" and defines the indicators being used for their evaluation. Afterwards, the actual analysis has been done using selected indicators based on property and resources structure, liquidity and profitability. The Czech bank sector has been compared with selected bank sectors in other countries. In addition, the future development has been predicted. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33002 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma výkonnost a efektivnost bankovního sektoru v České republice. Cílem práce bylo popsání bankovního sektoru v ČR a provedení analýzy výkonnosti a efektivnosti bankovního sektoru. Na základě provedené analýzy byla provedena predikce budoucího vývoje českého bankovního sektoru. Po prezentaci práce studentka odpověděla na otázky:Z uvedených závěrů diplomové práce vyplývá, že vybraný český bankovní sektor je ziskovějaí oproti jiným sledovaným zahraničním bankovním sektorům Co je příčinou této skutečnosti?Na základě provedené analýzy autorka tvrdí, že Česká republika se v rámci hodnocených zemí řadí do skupiny zemí s nejvyaaí výkonností bankovního sektoru (např. str. 50). Jaké jsou možné příčiny horaího hodnocení výkonnosti bankovních sektorů ve Francii či Rakousku ve srovnání s Českou republikou? Souvisí výkonnost s efektivností? Existují nějaké standardy pro měření výkonnosti v bankovním sektoru? cze
dc.identifier.stag 25907 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account