Vykazování a evidence mimořádných událostí v drážní dopravě u Správy železniční dopravní cesty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav cze
dc.contributor.author Kočovský, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:25:00Z
dc.date.available 2015-09-27T10:25:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61016
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou vykazování a evidence mimořádných událostí v drážní dopravě u provozovatele dráhy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na dráhách celostátních a regionálních. Analyzuje systém evidence mimořádných událostí a jejich počty v letech 2005 - 2014 podle jednotlivých kategorií. Navrhuje řešení zjištěných nedostatků v evidenci a vykazování mimořádných událostí pro potřeby provozovatele celostátních a regionálních drah. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 2832836 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject railway accidents and incidents cze
dc.subject infrastructure manager cze
dc.subject safety cze
dc.subject statistics cze
dc.subject registration cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject provozovatel dráhy cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject statistika cze
dc.subject evidence cze
dc.title Vykazování a evidence mimořádných událostí v drážní dopravě u Správy železniční dopravní cesty cze
dc.title.alternative Railway accidents and incidents reporting and registration by the infrastructure manager Czech Railway Infrastructure Administration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the reporting and registration by the infrastructure manager Czech Railway Infrastructure Administration. Analyzes system of registration railway accidents and incidents and their numbers in the years 2005 - 2014 by the category. Proposes addressing the shortcomings identified in the register and reporting railway accidents and incidents to the needs of operators national and regional railways. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32847 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27366 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account