Vliv bilingvismu na osobnost dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie cze
dc.contributor.author Desprat, Věra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:24:36Z
dc.date.available 2015-09-27T10:24:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61000
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou vlivu bilingvismu na osobnost dítěte, žijících v bilingvních rodinách. První kapitola v teoretické části je zaměřena na základní rozdělení, definice a historii bilingvismu. V druhé kapitole se práce zaměřuje na aspekty vývoje bilingvismu v celosvětovém měřítku. Ve třetí kapitole se práce zabývá formováním mozku za pomocí jazyka a slov a také funkčními vztahy mezi organizací mozku a jazyka. Výzkumná část této práce se zabývá samotným vlivem bilingvismu na osobnost dítěte. Pro výzkum bylo použito dotazníkové šetření. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1780129 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject bilingualism cze
dc.subject family cze
dc.subject children cze
dc.subject influence cze
dc.subject language cze
dc.subject personality evolution cze
dc.subject bilingvismus cze
dc.subject rodina cze
dc.subject děti cze
dc.subject vliv cze
dc.subject jazyk cze
dc.subject osobnost cze
dc.subject vývoj cze
dc.title Vliv bilingvismu na osobnost dítěte cze
dc.title.alternative Influence of bilingualism on the child's personality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is explaining the impact of bilingualism on the child's personality,and living in bilingual families. The first chapter is describing the theoretical part and is focusing on basic allocation, the definition and history of bilingualism. The second chapter focuses on aspects of the development of bilingualism worldwide.In the third chapter I describe how the formation of the brain is impact by the learning process of language and words, as well as the functional relationships between the organization of the brain and language. The research part of this thesis deals with the actual impact of bilingualism on child's personality. In this research part I am using questionnaires. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33655
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Kdo z rodičů vyplňoval dotazník? 2. Jak jste získala přístup k respondentům? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 28447 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account