Národnostní soužití na Jesenicku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel cze
dc.contributor.author Hamříková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:23:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:23:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60954
dc.description.abstract Diplomová práce seznámí čtenáře se zcela individuální historií západního Slezska, česko-německými vztahy a spletitou společenskou strukturou, která byla ukončena odsunem Němců po roce 1945. Vznikl tak prostor pro další osídlování, které se skládalo z barvité mozaiky různých národů, zejména reemigrantů a repatriantů. Tato nová kolonizace je novodobé téma, které jsem se snažila uchopit jak z ideologického hlediska, tak i moderním pojetí soužití odlišných národů v jistém prostoru. V závěru se středobodem mého zkoumání stala řecká komunita na Jesenicku, kterou jsem podrobila kvalitativnímu výzkumu. Případové studie přináší zajímavé závěry a prognózy do budoucna v oblasti kultury, identity, splývání kultur, asimilace a integrace. cze
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 2011203 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Sudetenland cze
dc.subject history cze
dc.subject czech-german relations cze
dc.subject Jesenicko cze
dc.subject multiculture cze
dc.subject resocialization character cze
dc.subject greek minority cze
dc.subject Sudety cze
dc.subject historie cze
dc.subject česko-německé vztahy cze
dc.subject Jesenicko cze
dc.subject multikultura cze
dc.subject resocializační charakter cze
dc.subject řecká menšina cze
dc.title Národnostní soužití na Jesenicku cze
dc.title.alternative Etnic coexistence in Jesenicko eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Myslivec, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis introduces the reader to a very individual history of western Silesia, Czech-German relations, and with complicated social structure, which ended by expulsion of German citizens after 1945. It resulted in further settlement, which con-sisted of a colorful mosaic of different nations, especially reemigrants and repatriates. This new colonization is a nouveau topic that I tried to cover ideologically as well as in terms of a modern concept of coexisting nations in a certain area. In the end, my research became the centerpiece of the Greek community in Jesenicko, which I examined through a qualitative research. The case study presents interesting conclusions and prognosis in the field of culture, identity, blending cultures, assimilation, and integration. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33335 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka přistoupila zodpovědně k obhajobě své diplomové práce. Pružně reagovala na otázky kladené členy zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27140 cze
dc.date.embargo 2015-07-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account