Stereotypy týkající poruch příjmu potravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie cze
dc.contributor.author Oulická, Michaela
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:41Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60940
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou stereotypů o poruchách příjmu potravy. Teoretická část stručně seznamuje s některými poruchami příjmu potravy, formami léčby a vysvětluje nejčastější mýty a omyly. V praktické části jsou porovnávány dvě věkové kategorie a jejich postoj a informovanost o této problematice. Cílem výzkumu je tedy zjistit, která z porovnávaných generací má o PPP méně zkreslené informace. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 935906 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject eating disorders cze
dc.subject anorexia cze
dc.subject bulimia cze
dc.subject stereotypes cze
dc.subject poruchy příjmu potravy cze
dc.subject anorexie cze
dc.subject bulimie cze
dc.subject stereotypy cze
dc.title Stereotypy týkající poruch příjmu potravy cze
dc.title.alternative Stereotypes in context of eating disorders eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis describes stereotypes of eating disorders. The theoretical part briefly introduces to several eating disorders, forms of treatment and explains most common myths and misconceptions. In the practical part, two age groups and their attitude and awareness of this issueare compared. The aim of the research is to find out which one of the compared age groups has more accurate information about eating disorders. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33372 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 27962 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account