Film a jeho vliv na výchovu dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie cze
dc.contributor.author Kučerová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:40Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60939
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem filmu na výchovu dítěte. Teoretická část obsahuje kapitoly, které detailně popisují historii filmu, jednotlivé filmové žánry a jejich vliv na výchovu dítěte. Píši zde o mediálním násilí, agresivitě a o možnostech zvládání a řešení agrese. Teoretická část je zakončena tématem zaměřujícím se na prevenci negativních vlivů filmů na dítě. Praktická část je výsledkem mého kvantitativního výzkumu, který měl za účel popsat problematiku vlivů filmů na dítě v současné rodině. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 2235993 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject film cze
dc.subject television cze
dc.subject education cze
dc.subject influence cze
dc.subject children cze
dc.subject violence cze
dc.subject aggression cze
dc.subject prevention cze
dc.subject film cze
dc.subject televize cze
dc.subject výchova cze
dc.subject vliv cze
dc.subject děti cze
dc.subject násilí cze
dc.subject agresivita cze
dc.subject prevence cze
dc.title Film a jeho vliv na výchovu dítěte cze
dc.title.alternative Movie and Its Influence on Education of a Child eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the influence of film on child rearing. The theoretical part contains chapters, which describe in detail the history of film, various film genres and their impact on the child's upbringing. I am writing about media violence, aggression and the possibilities for managing and resolving aggression. The theoretical part is finished theme aiming at the prevention of negative effects of movies on the child. The practical part is the result of my quantitative research, which was designed to describe the problems influences of movies on a child in the current family. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33365 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Uchazečka představila práci z hlediska motivace, cílů a metodologie výzkumu tématu agresivity. Uspokojivě odpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27485 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account