Jazykové vzdělávání dospělých v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie cze
dc.contributor.author Kořínková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:38Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60936
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na jazykové vzdělávání dospělých v České republice. Je věnována motivaci dospělých ke studiu cizích jazyků, popisuje firemní a zájmové vzdělávání dospělých v ČR a zaměřuje se na překážky ve studiu cizích jazyků. Tato práce vyzdvihuje výhody a upozorňuje na nevýhody českých a zahraničních kurzů. Praktická část zahrnuje kvantitativní výzkum, který je realizován pomocí dotazníkového šetření. Tato konkrétní část zkoumá názory a zkušenosti dospělých s jazykovými kurzy. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1143489 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject adult education cze
dc.subject language courses cze
dc.subject foreign languages cze
dc.subject interest adult education cze
dc.subject corporate education cze
dc.subject vzdělávání dospělých cze
dc.subject jazykové kurzy cze
dc.subject firemní vzdělávání cze
dc.subject zájmové vzdělávání dospělých cze
dc.subject cizí jazyky cze
dc.title Jazykové vzdělávání dospělých v České republice cze
dc.title.alternative Language Education of Adults in Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on language education of adults in Czech Republic. This thesis is dedicated to the motivation of adults into the study of foreign languages. It describes corporate education and interest adult education in Czech republic and focuses on barriers during studying foreign languages. This thesis highlights pros and points out cons of czech and foreign courses. The practical part includes quantitative research that is realized by survay research. This particular part researches opinions and experiences of adults with language courses. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33366 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Uchazečka představila svoji práci powerpointovou prezentací. Dobře argumentovala a strukturovaně odpovídala na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 23691 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account