Sociální programy pro sociálně znevýhodněné děti v zemích Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana cze
dc.contributor.author Krejčová, Jiřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:36Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60934
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce bude popis a následná komparace sociálních programů a jejich individuální charakteristika v oblasti vzdělávání se zaměřením na sociálně znevýhodněné děti (především chudoba) ve vybraných zemích Evropské unie. Prací spojuji téma sociální a vzdělávací politiky a zaměřím se na státní pomoc rodinám a dětem do 18 let. Budou definována kritéria a konkrétní způsob pomoci (např. dávky, služby, granty), podle kterých dojde k porovnání a vymezení rozdílů v jednotlivých zemích. Práce vychází ze studia a obsahové analýzy zahraničních materiálů (především EU, OECD a EURYDICE). cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1189178 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject family cze
dc.subject education cze
dc.subject social disadvantage cze
dc.subject social programs cze
dc.subject compulsory education cze
dc.subject rodina cze
dc.subject sociální znevýhodnění cze
dc.subject sociální programy cze
dc.subject povinná školní docházka cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.title Sociální programy pro sociálně znevýhodněné děti v zemích Evropské unie cze
dc.title.alternative Social Programs for Socially Disadvantage Children in Countries of the European Union eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis presents description and subsequent comparison of social programs and their individual characteristics in education with a focus on disadvantaged children (especially poverty) in selected countries of the European Union. Work on the themes of social and educational policy and will focus on the state to assist families and children up to 18 years. They defined criteria and specific way of assistance (eg. Benefits, services, grants), according to which there is a comparison and identification of differences in individual countries. The work is based on a content analysis study of foreign materials (especially EU, OECD and EURYDICE). eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33363 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Uchazečka představila bakalářskou práci, dobře argumentovala a kultivovaně odpovídala na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 23346 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account