Restaurování vybraných papírových malovaných, kolorovaných a tištěných částí Dětenického betlému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čoban, Josef cze
dc.contributor.author Coufalová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:26Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60932
dc.description.abstract Bakalářská práce dokumentuje restaurátorský zásah na díle s názvem Dětenický betlém vytvořený Vincencem Novotným mezi lety 18911915. Praktická část práce obsahuje kompletní restaurátorskou a fotografickou dokumentaci o provedených zásazích na vybraných papírových malovaných, kolorovaných a tištěných částech díla. Teoretická část bakalářské práce se zabývá shrnutím restaurátorských a laboratorních průzkumů provedených na papírových částech betléma zaměřených mimo jiné též na praktické zkoušky snímání druhotně použitých laků, vytipováním vhodných rozpouštědel a metod jejich bezpečné aplikace. cze
dc.format 77 s., 63 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 15427213 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject nativity scene eng
dc.subject paper eng
dc.subject varnishes eng
dc.subject gel eng
dc.subject ultrasound eng
dc.subject capillary felt eng
dc.title Restaurování vybraných papírových malovaných, kolorovaných a tištěných částí Dětenického betlému cze
dc.title.alternative The restoration of painted, colored and printed selected paper parts of The nativity scene of Dětenice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis documents restoration intervention on the artwork titled The nativity scene of Dětenice created by Vincent Novotny between 1891-1915. Practical work includes the complete restoration and photographic documentation of the interventions carried out on painted, colored and printed paper parts of the artwork. The theoretical part of the thesis deals with a summary of restoration and laboratory surveys aimed inter alia, on practical tests of removing secondarily used varnishes, identificiation of suitable solvents and methods of safe applications. eng
dc.description.department Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32917 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 28968 cze
dc.date.embargo 2015-08-18 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account