Restaurování vybraných papírových malovaných, kolorovaných a tištěných částí Dětenického betlému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čoban, Josef cze
dc.contributor.author Domčíková, Petra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:24Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60931
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je restaurování vybraných papírových malovaných, tištěných a kolorovaných částí Dětenického betlému. Tato restaurátorská zpráva obsahuje popis díla, průzkumovou zprávu, postup restaurátorských prací. Je doplněna textovými a obrazovými přílohami, které zaznamenávají především stav díla před, v průběhu a po restaurování. Teoretická část bakalářské práce pak představuje identifikaci všech demontovaných papírových i vyřezávaných a polychromovaných částí betlému, jejich lokaci na papírových plastických částech terénu, příslušných prvcích mechaniky betlému a jeho nosných dřevěných konstrukcích. cze
dc.format 105 s. cze
dc.format.extent 12824537 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject restoration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject reconstruction eng
dc.subject nativity scene eng
dc.subject paper pad eng
dc.subject paper scenery eng
dc.title Restaurování vybraných papírových malovaných, kolorovaných a tištěných částí Dětenického betlému cze
dc.title.alternative Restoration of selected paper painted, colored and printed parts of Dětenice nativity scene eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis is restoration of selected paper painted, printed and coloured parts the nativity scene of Dětenice. This report contains a description of the restoration works, survey report and the process of restoration work. It is supplemented by text and image attachments, which record principally the state of the object before, during and after restoration. The theoretical part represents the identification of all the disassembled paper, carved and polychrome parts of the nativity scene, their location on the paper plastic parts of the terrain, the relevant elements of the mechanics of the nativity scene and its load bearing timber structures. eng
dc.description.department Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32918 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 28967 cze
dc.date.embargo 2015-08-10 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account