Atlas maleb na papíru a typy jejich poškození

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecká, Veronika
dc.contributor.author Justová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:22Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60930
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá neinvazivním průzkumem uměleckých děl na papírových podložkách. Malby byly zkoumány pouhým okem, fotografovány ve viditelném, bočním razantním, UV světle a dokumentovány stereomikroskopem. Náplní práce byl průzkum akvarelových, kvašových, temperových, a olejových uměleckých děl. Podle historických receptů byly připraveny barvy, které byly naneseny na vybrané papíry s odlišnou gramáží a složením. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject neinvazivní průzkum cze
dc.subject malířské techniky cze
dc.subject berevná vrstva cze
dc.subject papírové podložky cze
dc.subject historické recepty cze
dc.subject fotografická dokumentace cze
dc.subject non invasive exploration eng
dc.subject painting techniques eng
dc.subject paint layers eng
dc.subject paper supports eng
dc.subject historical recepts eng
dc.subject photographic documentation eng
dc.title Atlas maleb na papíru a typy jejich poškození cze
dc.title.alternative Atlas of paintings on the paper and their damage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lahoda, Tomáš
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with a non-invasive exploration of artworks on paper supports. Paintings were examined with the naked eye, photographed in visible, side vigorous, UV light, and documented by stereomicroscope. Scope of the work was exploration of watercolour, gouache, tempera, and oil artworks. According to historical recipes colours were prepared and they were applied on paper varying in grammage and composition. eng
dc.description.department Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32920-1, D32920-2
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 21850
dc.date.embargo 2015-07-27
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account