Hodnocení použitelnosti webových stránek statutárních měst prostřednictvím modelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hub, Miloslav cze
dc.contributor.author Musilová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:10Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60924
dc.description.abstract Tato práce se zabývá hodnocením použitelnosti webových stránek vybraných pěti statutárních měst pomocí modelů. Na základě vytvořené rešerše existujících modelů, byl vybrán jeden model, který umožnil hodnotit vybrané webové stránky. Výsledky modelů byly dále porovnány s uživatelským testováním. Tištěná práce je doplněna o CD s multimediálními ukázkami řešení příkladů. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 1275450 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject usability evaluation cze
dc.subject models cze
dc.subject NGOMSL cze
dc.subject multi-criterial function of the utility cze
dc.subject hodnocení použitelnosti cze
dc.subject použitelnost cze
dc.subject inženýrství použitelnosti cze
dc.title Hodnocení použitelnosti webových stránek statutárních měst prostřednictvím modelů cze
dc.title.alternative Evaluation of usability of statutory towns' websites by help of models eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sedlák, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on the evaluation of usability of five statutory towns' websites by help of models. On the base of the search of existing models, one of them was chosen to help evaluate selected web sites. Results of models were compared with the user testing. Printed vision is completed with the CD with created models and results. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33036 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce na téma Hodnocení použitelnosti webových stránek statutárních měst prostřednictvím modelů.Otázky komise: Uveďte alespoň některé zákonem povinně zveřejňované informace na stránkách měst a obcí? Jaké chyby na webech odhalilo testování použitelnosti? Použila jste ve své práci SW nástroje týkající se barevnosti? Čím jsou specifické weby statutárních měst?  Jak jste žádala o potřebné informace od statutárních měst?Autorka na otázky odpovídala. cze
dc.identifier.stag 26353 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account