Analýza aktivit elektronického obchodu s využitím Web Miningu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel cze
dc.contributor.author Rubáš, Josef
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:22:08Z
dc.date.available 2015-09-27T10:22:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60923
dc.description.abstract Práce je věnována analýze aktivit elektronického obchodu s využitím web miningu. Teoretická část seznamuje s definicí data minigu, podrobněji je pojednáno o CRISP-DM metodologii, typech a modelech elektronických obchodů a metodách měření. Stěžejní částí diplomové práce je provedení analýz prostřednictvím metod web miningu včetně zhodnocení výsledků a doporučení majiteli obchodu. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 2013803 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Data mining cze
dc.subject web mining cze
dc.subject CRISP-DM cze
dc.subject e-shop cze
dc.subject web metrics cze
dc.subject elektronický obchod cze
dc.subject web metriky cze
dc.title Analýza aktivit elektronického obchodu s využitím Web Miningu cze
dc.title.alternative E-shop activities analysis using Web Mining eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kašparová, Miloslava cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to the analysis of e-commerce activities with the use of web mining. The theoretical part introduces the definition of data mining, in more details are discussed - CRISP -DM methodology, types and models of electronic commerce and measurement methods. The main part of the thesis is to undertake analysis via the web mining methods, including evaluation of results and recommendations to the store owner. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33032 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil členy komise se svou diplomovou prací na téma Analýza aktivit elektronického obchodu s využitím Web Miningu. Autor práce v průběhu obhajoby zodpověděl následující položené otázky:Na základě nesrovnalostí v textu práce na str. 15 vysvětlete rozdíl mezi B2B a B2C? Jaký je průměrný konverzní poměr u českých e-shopů? Vysvětlete obrázek 26 (na str. 45).  V části Hledání vzorů v nákupním koai na str. 42 jste použil ke generování pravidel pouze uzel Apriori s defaultním nastavením metody Rule Confidence. Jakých výsledků by bylo dosaženo při jiném než defaultním nastavení metody vyhodnocení pravidel u Ariori, popřípadě při použití jiného vhodného algoritmu? Ve Vaaí prezentaci máte uvedené doporučení, závěry - to je úsudek nebo výsledek analýzy? Kolik máte v datové matici záznamů? Jak identifikujete uživatele, podle IP adresy? cze
dc.identifier.stag 26122 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account