Konkurenční zpravodajství a jeho možnosti v podmínkách firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel cze
dc.contributor.author Hondlová, Michala
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:21:57Z
dc.date.available 2015-09-27T10:21:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60914
dc.description.abstract Cílem této práce je popsání a analyzování jednotlivých metod využívaných v oblasti konkurenčního zpravodajství a jejich praktické využití v podmínkách vybrané firmy. Nejprve je vysvětlen a popsán samotný systém konkurenčního zpravodajství. Tyto teoretické podklady pak slouží pro zpracování návrhu systému konkurenčního zpravodajství pro společnost CVP Galvanika s. r. o. a zpracování konkrétních metod na základě údajů o společnosti získaných. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 2541238 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject competitive intelligence cze
dc.subject system of competitive intelligence cze
dc.subject methods of competitive intelligence cze
dc.subject competitive analysis cze
dc.subject konkurenční zpravodajství cze
dc.subject systém konkurenčního zpravodajství cze
dc.subject metody konkurenčního zpravodajství cze
dc.subject konkurenční analýza cze
dc.title Konkurenční zpravodajství a jeho možnosti v podmínkách firmy cze
dc.title.alternative Competitive Intelligence and its possibility in terms of company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Křupka, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is the description and analysis of particular methods used in the area of Competitive Intelligence and their practical applications in terms of a selected company. At first, the whole system of Competitive Intelligence has been described and explained. Afterwards these gained theoretical details have been used for system proposal processing of Competitive Intelligence in terms of company CVP Galvanika Ltd and also for the specific method adaptation on the base of company data achieved. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33623 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Konkurenční zpravodajství a jeho možnosti v podmínkách firmyOtázky vedoucího práce k obhajobě: nejsou Otázky oponenta práce k obhajobě: 1) Z jakého důvodu jste si vybrala uvedené metody ve fázi analýzy ve vybrané firmě?, 2) Doložte více citacemi a na příkladu vysvětlete pojmy: "bílé", "převážně bílé", "aedé" a "černé" pro zdroje informací (tab. 1, str. 14) a text na str. 21., 3) Prosím porovnejte model uváděný na str. 18 s modelem vícekriteriálního rozhodování., 4) Jak byste obecně definovala systém, ze kterého vycházíte při návrhu systému CI?, 5) Jaký je váa názor na zřízení samostatných oddělení CI v podniku/firmě? cze
dc.identifier.stag 25597 cze
dc.date.embargo 2015-08-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account