Poetika a tématika zralých děl Ladislava Fukse

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Vladimír cze
dc.contributor.author Ulm, Martin
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:21:44Z
dc.date.available 2015-09-27T10:21:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60909
dc.description.abstract Cílem této práce je analýza kniţních publikací z posledního desetiletí Fuksovy tvorby od roku 1974 (Návrat z ţitného pole) do roku 1983 (Vévodkyně a kuchařka). Půjde o v ymezení některých základních společenských situací, které ovlivnily Fuksovu tvorbu, například normalizace. Dále o kontrast s předchozími autorovými obdobími. Práce se také pokusí nastínit příčiny Fuksovy politické “angaţovanosti“, která vedla k tomu, aby s e nestal takzvaným protireţimním autorem. Nebudou opomenuty ani příznačné rysy autorova stylu jako metaforika, symboličnost a důraz na detail. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 875577 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Fuks, Ladislav cze
dc.subject česká próza cze
dc.subject normalizace cze
dc.subject komunistický režim cze
dc.subject propaganda cze
dc.subject Czech prose eng
dc.subject communist regime eng
dc.subject propaganda eng
dc.subject normalization eng
dc.title Poetika a tématika zralých děl Ladislava Fukse cze
dc.title.alternative Poetics and Topics of Mature Works by Ladislav Fuks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated An important milestone in the development of Czech literature were the changes after 1948, when everyting was strongly determined by the communistic utopia and pragmatic effort to controll all levels of public and private life. In the sixties, when Ladislav Fuk s entre into public life, the environnment became more liberalised and literatu re partially rehabilitated. Fuk s never publicly protested against the communist ideology and had relative creative freedom. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33555 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Student přestavil téma práce, cíle, zvolenou metodu. Charakterizoval změny, kterých text BP doznal oproti původní neobhájené verzi.2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky.3. Student reagoval na otázky obsažené v posudcích a na dalaí dotazy členů komise.4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 28760 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account