Ženský pohled na polské dějiny v prózách Sylwie Chutnik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gańczarczyk, Gabriela Maria cze
dc.contributor.author Valášková, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:21:35Z
dc.date.available 2015-09-27T10:21:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60899
dc.description.abstract Tato bakalářská práce má porovnat, jakým způsobem se liší náhled na polské dějiny v literárních prózách polské spisovatelky Sylwie Chutnik a popis dějin v běžných historických dílech. Cílem práce je ukázat prostřednictvím analýzy literárních děl specifiku ženského pohledu. V teoretické části se věnuji životopisu a literární tvorbě Sylwie Chutnik. Dále vysvětluji pojmy jako je feminismus, který ovlivňuje samotnou tvorbu autorky, a také herstorii neboli ženskou historii. V praktické části se zaměřuji na konkrétní událost z dějin Polska varšavské povstání. Nejprve jak ho popisují historické publikace a poté jak o něm píše Sylwia Chutnik ve čtyřech svých prózách. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 907617 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject feminism eng
dc.subject warsaw uprising eng
dc.subject Chutnik, Sylwia eng
dc.subject feminismus cze
dc.subject varšavské povstání cze
dc.title Ženský pohled na polské dějiny v prózách Sylwie Chutnik cze
dc.title.alternative Female View of Polish History in the Novels by Sylwia Chutnik eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kouba, Miroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is a comparison of perspective on the Polish history in literary proses of Polish writer Sylwie Chutnik and a description of history in ordinary historical works. The thesis shows a specific female perspective through analysis of literary works. The theoretic part is devoted to biography and literary works of Sylwia Chutnik. Further there are explain concepts such as a feminism, which affects a creation of the author, and herstorie or the female history. The practical part is focused on specific events of the Polish history the Warsaw uprising. Fisrt, how it is described by historical publications and then, how it is described by Sylwia Chutnik. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUP+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33553 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Objasnění tematiky a cíle práce. Prezentace posudků. Diskuse o problémech zpracování tématu. cze
dc.identifier.stag 23538 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account