Evaluation of Listening Activities in Selected Textbooks

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Marek cze
dc.contributor.author Zemanová, Petra
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:59:10Z
dc.date.available 2015-08-10T07:59:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60886
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá poslechovými částmi dvou vybraných učenic (Face to Face pre-intermediate a Lifestyle pre-intermediate). Teoretická část se zabývá teoretickým podkladem souvisejícím s tématem. Nalezneme zde čtyři kapitoly: komunikativní kompetenci a komunikativní výuka jazyků, poslech, teorie učebnic, organizace třídy a seskupení studentů. Praktická část obsahuje předvýzkum a výzkum, který ukazuje hodnocení těchto dvou učebnic podle stanovených kritérií. Také zde nalezneme porovnání těchto dvou učebnic. cze
dc.format 56 s. (88 872 znaků) cze
dc.format.extent 1234254 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject listening eng
dc.subject textbook eng
dc.subject textbook evaluation eng
dc.subject Face to Face eng
dc.subject Lifestyle eng
dc.subject textbook comparison eng
dc.subject classroom organization eng
dc.subject poslech cze
dc.subject porovnání učebnic cze
dc.title Evaluation of Listening Activities in Selected Textbooks cze
dc.title.alternative Hodnocení poslechových aktivit ve dvou vybraných učebnicích eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černá, Monika cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor paper deals with listening parts of two particular textbooks (Face to Face pre-intermediate and Lifestyle pre-intermediate). The theoretical part focuses on crucial features related to the topic, and consists of four main chapters: communicative competence and communicative language teaching, listening, textbook theory, classroom interaction and grouping students. The practical part involves the pre-research and the research which provides the evaluation of these two textbooks according to stated criteria as well as its comparison. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32114 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 27782 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account