Suburbia in the Work of Philip Larkin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav cze
dc.contributor.author Rotterová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:59:08Z
dc.date.available 2015-08-10T07:59:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60884
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je podat rozbor tvorby Philipa Larkina a zmapovat tak jeho postoj k suburbanizaci. Úvodní kapitola poskytuje historický a socioekonomický kontext poválečné Británie. Na téma suburbanizace v Larkinově poezii se pohlíží ze dvou hledisek. V první části je rozbor básní zaměřen na suburbanizaci jako na důsledek stále bohatší společnosti, která tak měla možnost kupovat stále větší domy s většími pozemky. Druhá část se zabývá přírodou a venkovem; s rostoucí rozlohou měst se ztrácela nenarušená příroda. Dále je posouzen Larkinův postoj jako takový, který bývá označován za nostalgický. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 647619 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Philip Larkin eng
dc.subject post-war Britain eng
dc.subject suburbia eng
dc.subject poetry eng
dc.subject poválečná Británie cze
dc.subject předměstí cze
dc.subject poezie cze
dc.title Suburbia in the Work of Philip Larkin eng
dc.title.alternative Suburbia v díle Philipa Larkina cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kalavská, Petra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyse Philip Larkin's poetry in order to trace the way he depicts suburbia. Prior to the analysis, historical and socio-economic background concerning post-war British society is provided. The topic of suburbia in Larkin's poetry is considered from two perspectives. Firstly, it is seen as a consequence of growing affluence in the post-war society. Secondly, this bachelor thesis focuses on nature and countryside as disappearing due to the outward growth of towns. Then, Larkin's reaction itself is examined and defined as nostalgic. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32312 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 25473 cze
dc.date.embargo 2015-03-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account