Teaching Speaking Techniques in Adult Learners of English

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika cze
dc.contributor.author Podaná, Eliška
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:59:06Z
dc.date.available 2015-08-10T07:59:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60883
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou výuky mluvených technik jakožto nedílnou součástí rozvoje mluvení, které patří mezi čtyři základní jazykové dovednosti. Na základě postojů odborníků si teoretická část klade za cíl zjistit, které mluvené techniky jsou považovány za relevantní pro výuku dospělých studentů angličtiny. Práce popisuje aspekty mluvení na základě teoretických konceptů stejně tak jako praktických. Praktická část se zabývá tím, do jaké míry se učitelé soustředí na rozvoj řečových dovedností, a jaký typ mluvených aktivit používají. Praktická část je založena na výzkumu provedeném ve dvou vzdělávacích institucích. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 1508582 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.3.2016 cze
dc.subject speaking skills eng
dc.subject spoken language eng
dc.subject fluent and accurate speech eng
dc.subject communicative competence eng
dc.subject speaking activities eng
dc.subject adult learner eng
dc.subject řečová dovednost cze
dc.subject mluvený jazyk cze
dc.subject komunikativní kompetence cze
dc.subject dospělý student cze
dc.title Teaching Speaking Techniques in Adult Learners of English eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Reimannová, Irena cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the issue of teaching speaking techniques as an integral part of developing speaking skills, which belong to the four basic language skills. On the basis of attitudes of language experts, the theoretical part aims to find which speaking techniques are considered relevant to teaching speaking in adult learners of English. It describes the aspects of speaking based on theoretical concepts, as well as practical. The practical part deals with the extent to which teachers concentrate on the development of speaking skills and what type of speaking activities they use. The practical part is based on a research conducted in two educational institutions. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32115 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 25455 cze
dc.date.embargo 2016-03-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account