Postavení České pošty, s. p. na poštovním trhu se zaměřením na balíkové produkty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel cze
dc.contributor.author Hanč, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:49Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60877
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na balíkový trh v České republice, konkrétně na jeho konkurenční pojetí se zaměřením na Českou poštu, s. p.. Práce se zabývá podrobným popisem jednotlivých balíkových služeb u vybraných operátorů. Tyto popisované balíkové služby jsou následně mezi sebou porovnávány podle jednotlivých hledisek. V závěrečné části práce je vypracován návrh na zlepšení na základě jednotlivých porovnání. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1727443 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Czech Post cze
dc.subject state enterprise cze
dc.subject competition cze
dc.subject packet products cze
dc.subject Czech Republic cze
dc.subject demand cze
dc.subject Česká pošta cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject balíkové produkty cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject poptávka cze
dc.title Postavení České pošty, s. p. na poštovním trhu se zaměřením na balíkové produkty cze
dc.title.alternative Status of czech post, state enterprise on the postal market focused on packet products eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on the parcel market in the Czech Republic, namely its competitive approach focused on the Czech Post, state enterprise. Thesis deals with the detailed description of each parcel services with selected operators. These described parcel services are then compared with each other according to the individual aspects. In the final part is a proposal to improve on the basis of individual comparisons. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management, marketing a logistika ve spojích cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32527 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student dokázal svou bakalářskou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientoval s menaí jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 28440 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account